Bel Ons: +32 48 739 1083

Het Financieringsproces

Het Financieringsproces

Elkaar leren kennen

Het eerste contact is meestal via de telefoon. In zo’n eerste gesprek proberen we te bepalen of uw verzoek om financiering bij ons past. Als dit het geval blijkt te zijn, zullen we een afspraak maken. Wij ontvangen dan graag meer informatie over uw zaak. Wij financieren alleen zaken met een goede kans op succes en een voldoende hoge vordering, zodat we een redelijk rendement op onze financiering kunnen behalen.

Wij ontvangen aanvragen voor financiering uit verschillende hoeken. Advocatenkantoren benaderen ons namens hun cliënten. Steeds meer bedrijven benaderen ons direct om te bespreken hoe we hen kunnen helpen met de kosten en het beheer van hun rechtszaken.

Onderzoeksfase

Nadat we bij u informatie hebben ingewonnen over de zaak, volgt een periode van onderzoek, waarin we intern de zaak beoordelen, soms bijgestaan door onze externe experts. Tijdens deze onderzoeksfase investeren wij dus onze eigen tijd en vaak tevens ons eigen geld in uw rechtszaak. Onze beoordeling van uw zaak is echter vrijblijvend en kost u niets.

Goedkeuring en voorwaarden

Indien het resultaat van onze beoordeling positief is, zullen we de commerciële voorwaarden voor de financiering met u bespreken. We maken duidelijke afspraken over het aandeel dat ons ten goede zal komen als de rechtszaak succesvol is. Als onze voorwaarden zijn goedgekeurd, zullen we het concrete voorstel in een financieringsovereenkomst opnemen. De ervaring leert dat het gehele beoordelingsproces ongeveer 4 weken duurt, al kan het sneller als het echt moet.

We proberen een constructieve relatie op te bouwen met elke klant en elk advocatenkantoor, gebaseerd op een voortdurende dialoog en wederzijds respect voor elkaars belangen. Wij erkennen en respecteren de bijzondere relatie tussen advocaat en cliënt en de ethische en deontologische verplichtingen die advocatenkantoren hebben ten opzichte van hun cliënten.

Litigation funding allows lawsuits to be decided on their merits, and not based on which party has deeper pockets or stronger appetite for protracted litigation.
New York Supreme Court Justice Eileen Bransten

Heeft u een kansrijke claim?