Bel Ons: +32 48 739 1083

Kartelschade

Arbitrage

Naast gerechtelijke procedures financiert Liesker Procesfinanciering ook arbitragezaken. Arbitrage is een procedure waarbij een geschil, in overleg met partijen, wordt voorgelegd aan een of meer arbiters die een bindende beslissing over het geschil nemen.

Er zijn tal van voordelen aan arbitrage als een manier om een zaak op te lossen. Arbitrage is vertrouwelijk en uitspraak wordt vaak sneller gedaan dan in een rechtszaak. In internationale geschillen is bovendien een arbitrale “award” vaak gemakkelijker af te dwingen dan een uitspraak van de rechtbank.

In arbitragezaken gaat het vaak om grote belangen en complexe vraagstukken. Het is daarom van essentieel belang dat u wordt bijgestaan door goede, gespecialiseerde advocaten. De daaruit voortvloeiende kosten kunnen aanzienlijk zijn.

Liesker Procesfinanciering biedt financiering voor nationale en internationale arbitragezaken, in elke fase van het arbitrageproces, waarbij de eiser niet over de middelen of risicobereidheid beschikt om een zaak te starten of voort te zetten zonder financiële steun.

Heeft u een kansrijke claim?