TaylorWessing — Q&A met Kees Jan Kuilwijk

Kees Jan, geboren in de Achterhoek, heeft ruim 30 jaar ervaring als advocaat en is gespecialiseerd in Europees recht. De laatste 15 jaar in zijn carrière als advocaat richtte hij zich met name op het mededingingsrecht. Hij bracht een zaak aan voor een cliënt bij Liesker Procesfinanciering, die zelf geen financiële middelen had om de procedure te financieren. In de context van die zaak rees de vraag of Kees Jan geen samenwerking wilde aangaan met Liesker? Met zijn ervaring en netwerk in België was er een goede match.

Opgericht in 2011 door Chris en Sara Liesker, beiden voormalig advocaten. Liesker dekt alle kosten van de juridische procedure van begin tot einde. Daar staat tegenover dat bij een succesvolle uitkomst een gedeelte van de opbrengst wordt afgedragen aan de procesfinancier. Een partij die niet de middelen heeft om een procedure te financieren kan zo toch kansrijke zaken doorzetten ondanks een financieel sterke(re) wederpartij. De behoefte om dat maatschappelijk onrecht tegenwicht te bieden heeft geleid tot de realisatie van Liesker Procesfinanciering. Maar ook ondernemingen die simpelweg geen financieel risico willen lopen bij het starten van een juridische procedure weten Liesker steeds vaker te vinden.

Kees Jan is inmiddels al bijna 2 jaar betrokken bij de organisatie en richt bij zich op de Nederlandstalige zaken in België.

In Engeland en Amerika wordt er al veel gebruik gemaakt van procesfinanciering ook door partijen die zelf wel de middelen hebben om een procedure te financieren. Grotere ondernemingen gaan steeds vaker over tot deze manier van werken, zodat ze de kosten van de balans af kunnen halen. Kunt u ons hier meer over vertellen?

In Nederland en België raken we steeds meer bekend met procesfinanciering. Voorheen werd 90% van de aanvragen door een advocaat doorverwezen, nu is dat minder dan 50%. Ondernemers weten de weg naar ons steeds beter zelf te vinden. Alle zaken die wij aannemen worden door ons goed onder de loep genomen, waarbij een zaakbehandelaar aan de zaak wordt toegewezen.

Voor ondernemers kost een rechtszaak vaak veel negatieve energie en meestal focussen zij zich liever op andere aspecten van de organisatie. Iets wat wij compleet begrijpen. Met onze kennis en ervaring kunnen wij dit probleem overnemen en worden wij vaak het eerste aanspreekpunt van de advocaat.

Wat is een van jullie belangrijkste doelstellingen op het gebied van procesfinanciering?

Ik zou willen dat procesfinanciering nog meer bekendheid gaat krijgen. Er zijn nog steeds teveel gedupeerden en advocaten die er nog niet van gehoord of er een verkeerd beeld bij hebben. Zo denken advocaten soms nog dat wij de behandeling van een zaak zelf overnemen. Dat doen wij nooit, wij zijn geen advocaten. We financieren op afstand en kunnen door onze ervaringskennis vaak wel een waardevolle bijdrage leveren als dat nodig is.

Verwacht u dat massa- en kartelschadeclaims een grotere rol gaan spelen in de toekomst?

Nederland staat bekend om zijn expertise op het gebied van massaschade- en kartelschadeclaims, rechters hebben er ervaring mee en de jurisprudentie heeft zich gunstig ontwikkeld in ons land. Afnemers van een organisatie die teveel hebben betaald, verenigen zich en dienen samen een claim in. Daarbij kan het gaan om honderden afnemers vanuit de hele wereld. De gedupeerden kunnen hun claim overdragen aan een Special Purpose Vehicle waarmee geprocedeerd kan worden namens alle verzamelde claims. Lang niet alle Europese rechtssystemen kennen een wettelijk uitgewerkte regeling voor massaschades, maar in Nederland is het wettelijk goed geregeld. Gelukkig draagt de nieuwe wetgeving bij aan een betere, uniformere procedure hetgeen zal leiden tot meer zaken.

Heeft COVID-19 effect op procesfinanciering? Zorgt het juist voor minder of meer zaken?

Talloze bedrijven zijn door COVID-19 in financiële problemen geraakt en hebben het moeilijk. Bij Liesker denken we dat dit zal leiden tot meer aanvragen. Vaak gaat het om al lopende rechtzaken, de advocaat niet meer betaald kan worden ten gevolge van financiële moeilijkheden. Liesker neemt de kosten van zo’n zaak dan over, waardoor de ondernemer kan blijven doorprocederen.

Waar haalt u de meeste voldoening uit in uw werk?

Ik ervaar de meeste voldoening als schrijnende zaken gewonnen worden. Bijvoorbeeld een uitvinder op wiens octrooi inbreuk wordt gemaakt door een grote marktpartij die zelf niet over de juridische expertise of financiële middelen beschikt om een procedure te starten en te winnen. Als wij deze cliënten bij kunnen staan en kunnen financieren, dan geeft dat ontzettend veel voldoening. Vaak gaat het bij dit soort zaken over grote financiële belangen.